Services

Dankzij jarenlange ervaring op het gebied van luxe onroerend goed heeft Lionard een hoge mate van specialisatie en professionaliteit bereikt die erop gericht is om het aanbod van gekwalificeerde diensten en gedifferentieerde prestaties aanzienlijk uit te breiden. - meer informatie -
Om onze doelgroep te bereiken en aan haar behoeften te voldoen, worden strategieën aangenomen om een gepersonaliseerde kwaliteits service aan te bieden, die voor hen op maat gegenereerd wordt. Aanpassing verkrijgt dus een fundamentele rol in de activiteiten van Lionard en wordt mogelijk gemaakt dankzij het professionalisme en de know-how van de medewerkers. - meer informatie -
This new editorial instrument is born from a precise need: yours. We present it to you certain of having created a product which responds to a direct request of the market. It is you that pushed us in this direction: presenting the world of luxury real estate through a channel which didn't used to be here. This is the reason why this magazine exists: an instrument to present a selected client base the products that traditional media struggles to group together, narrate and value. - meer informatie -
Wij verkopen luxe, wij gaan om met tastbare producten, maar we proberen ook de emoties over te brengen en de prachtige context te laten beleven van de vastgoed objecten die aan ons zijn toevertrouwd. We hebben vaak de moeilijke taak om deze emoties te moeten anticiperen aan klanten die zich aan de andere kant van de wereld bevinden en bezig zijn met hun bezoek in Italië te plannen. Maar we moeten ze ook in het geheugen griffen van potentiële kopers die op het punt staan te vertrekken vanwege hun professionele verplichtingen die hen de magie laat vergeten die ze ervoeren tijdens hun bezoeken aan het pand. - meer informatie -
Onder de vele wensen waartoe wij in staat zijn om aan te voldoen, vereist één in het bijzonder onze maximale aandacht: Privacy. Lionard beheert vastgoed van superieure klasse en van architectonische, culturele en historische waarde, maar ook, en bovenal van grootte economische waarde en heeft daardoor vaak te maken met "gevoelige" informatie die om een beperkte en met name geselecteerde diffusie vraagt. Dat is de reden waarom ons bedrijf de grootst mogelijke discretie garandeert en de eigenaar de mogelijkheid heeft om over de verschillende communicatie middelen en strategieën die Lionard voorstelt te beslissen, zodat het verkoopproces aan de specifieke behoeften van de klant voldoet. - meer informatie -
Veel van de eigendommen die wij vertegenwoordigen worden begeleidt door honderden jaren geschiedenis. Onder deze eigendommen bevinden zich gebouwen die in voorgaande eeuwen en in bijzondere historische tijdperken gebouwd zijn, of structuren die ontworpen zijn door beroemde architecten en ingericht door beroemde kunstenaars, of zelfs oude huizen waarvan de eigenaar een beroemde persoonlijkheid was van die tijd. - meer informatie -
Vaak scheiden duizenden kilometers ons van de potentiële kopers van vastgoed in Italië. Ons bedrijf opereert via public relations, internationale partnerships en joint ventures met buitenlandse bedrijven, maar tegelijkertijd groeit het en communiceert het in verschillende talen via hun websites. Internet heeft een revolutie teweeggebracht in de manier waarop we communiceren en is uitgegroeid tot een onmisbaar instrument voor bedrijven die hun merk, producten en diensten willen verspreiden en de kans willen grijpen om in contact te komen met mensen die anders moeilijk te bereiken zouden zijn. - meer informatie -
De pers, één van de oudste middelen van massacommunicatie en promotie, blijkt nog steeds een van de meest effectieve informatiemiddelen te zijn. Het is precies hierom dat Lionard, in aanvulling op haar exclusieve tijdschrift Be-Lionard, ook samenwerkt met de redactie van de landelijke en buitenlandse dagbladen om de prestigieuze panden die zij mag beheren aan een steeds bredere markt te kunnen tonen. - meer informatie -
Customer satisfaction is het belangrijkste doel van Lionard. Zorgvuldig onderzoek en grondige studies van geo-marketing zijn de middelen waarmee ons bedrijf de specifieke aanvraag van de klant identificeert om hun geselecteerde en op maat gemaakte producten en diensten aan te bieden, met als doel de beste oplossing te bieden in een niche markt die in voortdurende evolutie is, zoals die van luxe onroerend goed. - meer informatie -
Om onze klanten zo goed mogelijk te bedienen, heeft Lionard een service die een zeer getrouw beeld biedt van het pand. Wij zijn aanwezig op internet met onze website, maar ook op andere internationale portalen, met foto’s en beschrijvingen die van hoge resolutie en waarheidsgetrouw zijn. Hierdoor kunnen klanten het pand van hun keuze altijd en overal bij zich hebben. - meer informatie -
Internationalisering: In de afgelopen jaren is dit een sleutelwoord geworden in de zakelijke wereld en vandaag de dag is het een strategie waar bedrijven bijna niet meer buiten kunnen. Lionard Exclusive Real Estate heeft in de afgelopen jaren een proces van wereldwijde groei meegemaakt, hierdoor heeft het nu belangrijke concurrentievoordelen. - meer informatie -
Years of experience in the luxury real estate market has consolidated our understanding of both owners and buyers needs: to see and present the property in its entirety. To make sure this happens we adopt the best available technologies available on the market in the form of the innovative virtual tours. The virtual tour is a modern instrument of communication which allows the user to visit the property remotely, move around the interior from the comfort of their own home even from the other side of the world. - meer informatie -
Samenwerking en communicatie: dit zijn de belangrijkste waarden waarop onze bedrijfsstrategie is gebaseerd en die, samen met andere factoren, hebben bijgedragen tot een constante groei van ons bedrijf in de luxe onroerendgoedmarkt. Voor Lionard is het van vitaal belang om een functioneel netwerk van relaties op te bouwen met Italiaanse en buitenlandse handelspartners, zowel contractueel als informeel. Dit netwerk is een bron voor een groter concurrentievermogen van ons bedrijf die erop gericht is om niet alleen haar naam, maar bovenal haar uitstekende vastgoedpatrimonium te laten kennen aan een internationale, zij het geselecteerde markt. - meer informatie -
"Het mysterie van het leven is in de zoektocht naar schoonheid”: Dit is wat de beroemde filmproducent en regisseur Billy Wilder dacht. Dat gezegd hebbende, is schoonheid niet altijd beschouwd als een absolute, maar eerder een persoonlijke en subjectieve waarde . Op basis van deze overwegingen waar wij sterk in geloven, biedt Lionard haar klanten een groot aantal all-inclusive diensten ontworpen om maximale personalisatie te bieden van het pand op basis van de reële wensen van de klant, of het nu de koper of verkoper van een luxe vastgoed betreft. - meer informatie -
De advies service is één van de specifieke prestaties die deel uitmaakt van het ruime aanbod van persoonlijke services die Lionard haar exclusieve klanten aanbiedt. Het is speciaal ontworpen voor potentiële buitenlandse kopers, en wij durven deze service op een kleurrijke manier als ‘thuis service’ te definiëren. - meer informatie -
Lionard beheert ongeveer 1100 exclusieve vastgoed eigendommen en elk object heeft speciale en unieke historische, architectonische, culturele en landschappelijke kenmerken. Behalve het uitgebreide aanbod aan voorstellen in haar vastgoedportefeuille, houdt Lionard zich ook bezig met het opstellen van speciale diensten met betrekking tot specifieke zoekopdrachten. - meer informatie -
Eén van de diensten die Lionard haar klanten onder andere kan aanbieden is het zoeken en identificeren van locaties die voldoen aan specifieke en persoonlijke wensen, en in staat zijn om in alle opzichten overeen te komen met de wens van de koper. Plaats, grootte, stijl, kosten: Er zijn veel variabelen die meespelen in het koopproces van een onroerend goed met een hoge economische waarde, een proces dat alleen dan tot een goed einde komt wanneer de potentiële koper de juiste locatie vindt waar alle gezochte kenmerken convergeren. - meer informatie -
Jarenlange beroepsuitoefening en ervaring in de luxe vastgoed sector hebben bijgedragen tot het vergroten van het aantal vastgoed objecten die door Lionard wordt beheerd. Het aantal objecten blijft toenemen dankzij het onophoudelijke werk van integratie en zoektocht naar plaatsen die esthetisch, architectonisch, historisch, cultureel en landschappelijk zeer interessant en van groot belang zijn. - meer informatie -
Lionard heeft haar activiteiten en haar strategieën geïntegreerd met een goed verzorgde en attente naverkoopdienst om aan de nieuwe eisen van de markt te voldoen. Ons doel is het aanbieden van een complete service die niet eindigt met de aankoop van het onroerend goed, maar ook hierna doorgaat in de tijd. - meer informatie -
Om onze diensten te verbeteren en uit te breiden, en een zo breed en divers mogelijke pakket van diensten onze klanten te kunnen aanbieden, staat Lionard een communicatief netwerk van top adviseurs en professionals gespecialiseerd in juridische en fiscale zaken ter beschikking om ook deze service toe te voegen aan het uitvoerige pakket van diensten die het mondiale karakter van onze diensten kenmerkt. - meer informatie -